ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα Διώροφη με Πυλωτή και Υπόγειο
Διεύθυνση  : Χειμμάρας Πάτρα  
Περιοχή    : Μεταμόρφωση Σωτήρος   
Ιδιοκτήτης   : Παναγιώτης Μπούσιας - Πανάγγελος Κάνιστρας
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Δημήτρης Τσιώρης - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2006 - Ιανουάριος 2007
Χρόνος Κατασκευής   : Φεβρουάριος 2007 -  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 270 m2