ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

... . ... ..

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Ανακαίνιση - Διαρρύθμιση κτηρίων
   
Είδος       : Ανακαίνιση διαμερίσματος σε Ιατρείο
Διεύθυνση  : Αγίου Νικολάου 57 - 59   Α'  όροφος   Πάτρα
Περιοχή    : Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α'  
Ιδιοκτήτης   : Αικατερίνη Αλεξοπούλου - Παιδοψυχίατρος
   
Διακοσμητής : Μιχάλης Αντωνέλλος  
Εκτέλεση εργασιών : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Κατασκευής : Ιούνιος 2005 - Ιούλιος 2005  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 60 m2