ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν... ... Μετά ...

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Ανακαίνιση Ισογείου κτηρίου κ΄ προσθήκη Σοφίτας
Διεύθυνση  :  
Περιοχή    : Αραχωβίτικα Δήμου Ρίου  
Ιδιοκτήτης   : Ξενοφώντας Χριστοδούλου κ' Χριστίνα Τσοπάνογλου
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Απρίλιος 1997 - Μάϊος 1997  
Χρόνος Κατασκευής   : Αύγουστος 1997 – Δεκέμβριος 1997 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 120 m2