ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

.........

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα τριώροφη με τμήμα Υπογείου 
Διεύθυνση  : Νίκου Αποστόλη και Ανώνυμος  
Περιοχή    : Ζαρουχλέϊκα  
Ιδιοκτήτης   : Παναγιώτης Μπούσιας κ΄ Πανάγγελος Κάνιστρας
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2001 - Δεκέμβριος 2001
Χρόνος Κατασκευής   : Δεκέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2002 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 420 m2