ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα τετραώροφη με Υπόγειο   
Διεύθυνση  : Σμύρνης 79 και Μεσολογγίου  Πάτρα
Περιοχή    : Υψηλά Αλώνια  
Ιδιοκτήτης   : Νίκος και Κωνσταντίνα Λιόπετα  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Δεκέμβριος 1998 - Μάρτιος 1999
Χρόνος Κατασκευής   : Σεπτέμβριος 2000 – Δεκέμβριος 2003 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 370 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (κατάστημα)  
Χρήση Ορόφων : Κατοικία