ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

..........

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Νέα πεντώροφη με Υπόγειο   
Διεύθυνση  : Μπουκαούρη και Ερενστρώλε  
Περιοχή    : Πλατεία Βουδ  
Ιδιοκτήτης   : Παρασκευή και Κωνσταντίνα Σινούρη
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2003 - Δεκέμβριος 2003
Χρόνος Κατασκευής   : Ιανουάριος 2004 – Ιούλιος 2005   
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 390 m2