ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν .........ΜΜετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Διωρόφου κτηρίου και Προσθήκη ορόφου
Διεύθυνση  : Φιλικών 10  Πάτρα  
Περιοχή    : Πλατεία Βούδ  
Ιδιοκτήτης   : Αιμίλιος και Σοφία Φάκου  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Μάϊος 2000 - Οκτώβριος 2000  
Χρόνος Κατασκευής   : Οκτώβριος 2000 – Μάρτιος 2001 
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 360 m2