ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

... . ...

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Δύο Διώροφες Μονοκατοικίες με Υπόγειο
Διεύθυνση  : Ελευθερίου Βενιζέλου  
Περιοχή    : Κάτω Καστρίτσι  Δήμου Ρίου  
Ιδιοκτήτης   : Ιορδάνης και Βασίλης Βαλαχάς  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Ελίνα Κυριακού - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιανουάριος 2005 - Σεπτέβριος 2005
Χρόνος Κατασκευής   : Ιούνιος 2005 - Δεκέμβριος 2006  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 360 m2