ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

...

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Κτήρια Κατοικιών    
   
Είδος       : Διώροφη Μονοκατοικία με Σοφίτα και Υπόγειο
Διεύθυνση  : Μητροπούλου 30 και Κανελλοπούλου  Πάτρα
Περιοχή    : Εξω Αγυιά   
Ιδιοκτήτης   : Αικατερίνη Αλεξοπούλου   
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Βασιλική Φαρμάκη - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιανουάριος 2005 - Μάϊος 2005  
Χρόνος Κατασκευής   : Σεπτέμβριος 2005 -  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 270 m2