ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠρινΜετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Τριωρόφου κτηρίου 
Διεύθυνση  : Ρήγα Φεραίου 107 Πάτρα  
Περιοχή    : Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α'  
Ιδιοκτήτης   : Νίκος Γουλιάμης - Ιωάννα Στέλλα - Κωνσταντίνα Πανά
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Τεύκρος Σακελλαρόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Τεύκρος Σακελλαρόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Απρίλιος 1998  
Χρόνος Κατασκευής   : Αύγουστος 1998 – Ιούνιος 1999  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 410 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (κατάστημα)  
Χρήση Ορόφων : Κατοικία