ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν ... ... Μετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Διωρόφου κτηρίου με Σοφίτα
Διεύθυνση  : Γεροκωστοπούλου 20 κ΄ Ρήγα Φεραίου  Πάτρα
Περιοχή    : Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α'  
Ιδιοκτήτης   : Ζωή κ' Λαμπρινή Βούτουνα και λοιποί
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Νικήτας Μπαζαίος Dr Πολιτικός Μηχανικός   
  : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Νοέμβριος 1997 - Φεβρουάριος 1998
Χρόνος Κατασκευής   : Ιούλιος 1999 – Σεπτέμβριος 2000
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 1320 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (καταστήματα)  
Χρήση Ορόφου : Επαγγελματική (ξενοδοχείο)