ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν Μετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Διωρόφου κτηρίου με Σοφίτα
Διεύθυνση  : Γερμανού 56 Πάτρα  
Περιοχή    : Παντοκράτορας  
Ιδιοκτήτης   : Κολλιντζογιαννάκης Αντώνης - Σκορπίδα Αικατερίνη
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2002 - Δεκέμβριος 2002
Χρόνος Κατασκευής   : Φεβρουάριος 2003 - Μάρτιος 2004
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 230 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (Δημόσια Υπηρεσία)
Χρήση Ορόφου : Επαγγελματική (Δημόσια Υπηρεσία)