ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν ... ... Μετά ...

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Διωρόφου κτηρίου με Σοφίτα
Διεύθυνση  : Γερμανού 55 - 57 και Ηλείας Πάτρα
Περιοχή    : Παντοκράτορας  
Ιδιοκτήτης   : Κιουτσούκαλη Θεοδώρα  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     :          ----  
Στατική Μελέτη     :          ----  
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  :          ----  
Χρόνος Κατασκευής   : Αύγουστος 1995 - Δεκέμβριος 1995
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 400 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (Καταστήματα)  
Χρήση Ορόφου : Κατοικία