ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠρινΜετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Τριωρόφου κτηρίου 
Διεύθυνση  : Ρήγα Φεραίου 113 Πάτρα  
Περιοχή    : Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α'   
Ιδιοκτήτης   : Αγγελική Κάζαγλη  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Ιωάννης Φακίρης - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Ιωάννης Φακίρης - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιούνιος 1995 - Αύγουστος 1995  
Χρόνος Κατασκευής   : Απρίλιος 1996 - Δεκέμβριος 1996
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 470 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Επαγγελματική (Καταστήματα)  
Χρήση Ορόφου : Κατοικία