ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν ... ... Μετά ...

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Διατηρητέα κτήρια    
   
Είδος       : Επισκευή - Ανακαίνιση Διωρόφου κτηρίου με Υπόγειο
Διεύθυνση  : Παναχαϊκού 12  Πάτρα  
Περιοχή    : Πλατεία Υψηλών Αλωνίων   
Ιδιοκτήτης   : Σταύρος Σολωμός  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Πολυτίμη Μαραμαγκά - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός 
Στατική Μελέτη     : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιανουάριος 1994 - Μάϊος 1994  
Χρόνος Κατασκευής   : Ιούνιος 1995 - Ιανουάριος 1996  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 160 m2  
   
Χρήση Ισογείου  : Κατοικία  
Χρήση Ορόφου : Κατοικία