ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν Μετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Ειδικά κτήρια    
   
Είδος       : Διαρρύθμιση Διατηρητέου κτηρίου σε Ξενοδοχείο Α' τάξεως 
  και Προσθήκη νέου τμήματος   ---   "Περατζάδα"
Διεύθυνση  : Βαθύ Ιθάκης  
Περιοχή    :  
Ιδιοκτήτης   : Χάρης Τσιμάρας Α.Ε.  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Αλέξης Δημητρόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Αλέξης Δημητρόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Ιούνιος 1997 - Δεκέμβριος 1997  
Χρόνος Κατασκευής   : Απρίλιος 1999 - Οκτωβριος 1999
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 420 m2