ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Πριν ... ... Μετά

(Για να δείτε τις Φωτογραφίες σε μεγέθυνση βάλτε το ποντίκι πάνω στις μικρογραφίες.)

Κατηγορία    : Ειδικά κτήρια    
   
Είδος       : Διαρρύθμιση Τριώροφου Διατηρητέου κτηρίου σε Εμπορικό Κατάστημα 
Διεύθυνση  : Ερμού 42 και Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α΄ Πάτρα
Περιοχή    : Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α΄ Πάτρα
Ιδιοκτήτης   : Κανέλλας Α.Ε.  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Βασιλική Παναγιωτούλια Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Μανώλης Γιαννουλάκης - Πολιτικός Μηχανικός
Κατασκευή    : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2004 - Μάρτιος 2005
Χρόνος Κατασκευής   : Φεβρουάριος 2007 -  
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 770 m2