ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Κατηγορία    : Ειδικά κτήρια    
   
Είδος       : Μελέτη Στέγης από καμπύλη σύνθετη ξυλεία 
  ανοίγματος 30 m στο music hall "Principal"
Διεύθυνση  : 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής
Περιοχή    : Νέο Ρύσιο - Θεσσαλονίκη   
Ιδιοκτήτης   : Theatre Principal A.E.  
   
Αρχιτεκτονική Μελέτη     : Πέτρος Καλογήρου - Αρχιτέκτωνας Μηχανικός
Στατική Μελέτη     : Σταύρος Σταυρίδης - Πολιτικός Μηχανικός
  : Παναγιώτης Μπούσιας - Πολιτικός Μηχανικός
Χρόνος  Μελέτης  : Σεπτέμβριος 2004 - Μάρτιος 2005
Συνολική Δομημένη Επιφάνεια   : 500 m2