Αρχική Σελίδα
Διατηρητέα Κτήρια
Κτήρια Κατοικιών - Γραφείων
Βιομηχανικά Κτήρια
Ειδικά Κτήρια
Η εταιρεία
Επικοινωνία
Συγχρονες Κατασκευές
  home contact Us site map

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου και των Ιονίων νήσων από το 1985. .................... Στελεχώνεται από έμπειρο Επιστημονικά, Τεχνικά και Τεχνολογικά προσωπικό.

Είναι καταγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην 3η τάξη για Οικοδομικά έργα και στην 2η για Υδραυλικά. ...................... Από το 1993 και μετά περιορίστηκε αποκλειστικά στην Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών έργων.

Το Αντικείμενο των εργασιών που αναλαμβάνει η επιχειρησή μας αφορά στην Μελέτη και Κατασκευή  κτηριακών  έργων (κτήρια κατοικιών, Βιομηχανικά κτήρια, διατηρητέα κτήρια, ειδικές κατασκευές κ.α.).

Την χρονική περίοδο 1989 – 1993 ασχολήθηκε παράλληλα και με την κατασκευή Δημοσίων έργων (Οικοδομικών και Υδραυλικών) .

Από το 1993 και μετά περιορίστηκε αποκλειστικά στην Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών έργων.

 

Στο τομέα της Μελέτης αναλαμβάνει, με μόνιμη  συνεργασία με Τεχνικά Γραφεία Αρχιτεκτόνων  και Μηχανολόγων Μηχανικών, την πλήρη και ολοκληρωμένη Μελέτη κτηρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και τον συνδυασμό αυτών  όπως και την Μελέτη - Επισκευή – Ανακαίνιση – συμβατικών  και  Διατηρητέων κτηρίων.

Στον τομέα της Κατασκευής συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία για κάθε ειδικότητα που απαιτεί η Κατασκευή και  με καθημερινή παρουσία επί τόπου των έργων εξασφαλίζει την Ποιότητα κατασκευής, την αυστηρή εφαρμογή των Προδιαγραφών και των Κανονισμών και την απόλυτη τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων.

© copyright 2006 created by titan